OPLEIDING

In juni 1999 behaalde ik het landelijk erkende diploma sportmassage.
Het theorie- en praktijkexamen vonden plaats onder auspici�n van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (N.G.S.).
Het theorie-examen bestond uit de vakken anatomie, fysiologie en sportmassage en het praktijkexamen behelsde de vakken EHBO, onderzoek, sportverzorging en massage.

Na het behalen van het diploma kreeg ik van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage een licentie onder nummer 440304.

Tevens ben ik in het bezit van de zogenaamde EAS-PASS (European Association of Sports Massage).

In de zomer van 2006 slaagde ik voor het diploma Blessurepreventie, en het diploma Bewegings Analyse en Oefenvormen en in het voorjaar van 2007 voor het diploma Manuele Lymfe Drainage.

Alle diploma’s zijn officieel erkend door het Nederlands Genootschap voor Sportmassage en de examens werden onder auspiciën daarvan afgenomen.

Het NGS is de enige in Nederland erkende instelling die door het Ministerie van Welzijn Volksgezondheid en Sport bevoegd is om dergelijke examens af te nemen en diploma’s uit te reiken.
De diploma’s worden in meerdere Europese landen erkend, waaronder België, Oostenrijk en Zwitserland.

Vanaf het begin heb ik een goed lopende praktijk aan huis. Ik behandel daar cliënten voor de meest uiteenlopende zaken.

Daarnaast ben ik lid van het Provinciaal Massageteam. Binnen de afdeling Limburg van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage N.G.S.) is dit team operationeel. Dit wil zeggen dat de leden regelmatig worden ingezet bij sportevenementen, zowel binnen als buiten de provincie.
Hierbij valt te denken aan voetbal-, volleybal- en tennistoernooien, Kennedymarsen, de Vierdaagse van Nijmegen, etc.

Uit het vorenstaande moge blijken dat ik naast de nodige theoretische kennis, ook over een zeer ruime praktijkervaring beschik.

Bovendien wordt elke maand een bijscholingsavond gehouden met zeer gevarieerde onderwerpen, waaronder: nieuwe massagehandgrepen, het aanleggen van bandages, EHBO lessen etc. etc. Ook geven paramedici regelmatig uitleg over hun beroep.

Verder zijn er contactavonden waar overleg is met overige ervaren collega’s. Hierbij worden onder andere nieuwe genees-en behandeltechnieken doorgenomen en besproken. Dit is het zogenaamde Intercollegiaal Overleg Sportmasseurs (I.O.S.).

Heythuysen